ERGONOMEVA / Ergo Innovation

My photo
ERGONOMEVA grundades våren 2007 av Eva Jangdin. Från 2011 ERGONOMEVA övergick verksamheten från enskild firma till Ergo Innovation Sweden AB. Min bakgrund är att jag är:
Leg.fysioterapeut 150 hp Göteborg
Ergonom 30 hp Lund
Arbetsmiljörätt 7,5 hp ÖRU
Industri design Kurs A 7,5 hp ÖRU
Diverse säljutbildningar
Certifierad Europa Ergonom sedan 2014

Jag har arbetat inom Företagshälsovården 16 år som ergonom/leg.fysioterapeut i Örebro, Kumla och Hallsberg med systematiskt arbetsmiljöarbete och har därför en lång erfarenhet av att hjälpa företag med bättre ergonomiska lösningar för att minska belastningsskadorna i arbetslivet.På FHV har jag även varit kundansvarig, suttit i arbetsmiljökommitter hos kund och varit teamledare för konsulter.

ERGONOMEVA/Ergo Innovation samarbetar med nätverk av andra konsulter som beteendevetare, läkare, leg.fysioterapeuter , arbetsmiljöingenjörer, produktionstekniker , designer etc.Ergo Innovation ingår också i nätverken EHSS , LSR Ergonomisektion samt Handelskammaren Mälardalen.

Minst hälften av alla vuxna svenskar har ont i rygg, nacke eller axlar enligt en studier.

Belastningsskador är ett ekonomiskt problem liksom utmattning eller stressjukdomar. Värkande leder och muskler kostar samhället enorma belopp. Enligt Arbetslivsinstitutet runt fem procent av den så kallade bruttonationalprodukten.

Förekomsten av smärta och besvär och antalet anmälda arbetsskador på grund av belastning ligger högt. När det gäller kostnader för sjukskrivningar och sjuknärvaro är belastningsskador och stress det största arbetsmiljöproblemet, säger Mats Djupsjöbacka, chef för Belastningsskadecentrum vid högskolan i Gävle.